Pomoc dla rodzin

MIEJSCA POMOCY DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH

PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM ORAZ PRZEMOCĄ W RODZINIE:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDNEJ

Plac Zwycięstwa 5, tel.76-724-68-51, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.gops.rudna.pl,

Placówka oferuje:

 • poradnictwo socjalne od poniedziałku do piątku w godz. 7 00– 15 00 tel. 76 847 90 -26, 76 847 90 -27, 76  847 90 -28
 • poradnictwo prawne: środa (pokój nr 10) w godz. 1100- 13 00 tel. 76 847 90 35 Przyjęcie na podstawie rejestracji prowadzonej przez pracowników socjalnych. poradnictwo psychologiczne : wtorek (pokój nr 10) w godz. 13 30- 1700 ,

Przyjęcia na podstawie rejestracji prowadzonej przez pracowników socjalnych.

 • poradnictwo w zakresie uzależnień: piątek (pokój 10) w godz. 1300- 1700.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami, współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej. Porad udziela instruktor terapii uzależnień. Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 

Punkt świadczy pomoc :

 • osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków,
 • osobom współuzależnionym,
 • osobom z problemem alkoholowym i narkotykowym, - ofiarom przemocy domowej.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 • przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej, tel. 76 724 68 51, wew. 101

GRUPA  AA „PRZEMIANA” 

- spotkania odbywają się w niedziele od godziny 1830 w Centrum Kultury w Rudnej przy ul. Ścinawskiej 21

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

- przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej

Przewodniczący Zespołu:  tel. 76 724 68 51, wew. 101

KOMISARIAT POLICJI W RUDNEJ

tel. 76 840 62 52  tel. alarmowe 997, 112

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

ul. Składowa 3, 59-300 Lubin, tel. 76 847 96 91, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – tel. 76 847 96 92.

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                        w Lubinie udzielane są następujące formy pomocy:

 • poradnictwo psychologiczne, w każdy poniedziałek w godz. 1000-1300,
 • poradnictwo prawne, w każdy wtorek i czwartek w godz. 1330-1530,
 • poradnictwo socjalne, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530,
 • poradnictwo prawne, socjalne oraz wsparcie psychologiczne prowadzone jest także w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • poradnictwo specjalisty ds. uzależnień, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530,
 • Punkt Konsultacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi, w każdy piątek w godz. 12001500.

Uwaga: W sytuacjach nagłych, kryzysowych istnieje możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy specjalistycznej.

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

Oferta dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie: 

 • infolinia 800 12 00 02 czynna przez całą dobę.

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych. 

 • telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 1700–2100, 800 12 00 02 w środy w godz. 1800 – 2200.

Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 • poradnia e–mailowa pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc udzielana drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie, interwencje w sprawach przemocy w rodzinie, podejmowane także w stosunku do osób uprzednio skazanych za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członków rodziny, mających warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub przebywających na warunkowym zwolnieniu i dopuszczających się przemocy wobec najbliższych. Wszystkie porady są bezpłatne.

Trudne rozmowy o wirusie

Jak w sposób przystępny rozmawiać z małym dzieckiem o koronawirusie? Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dla rodziców przygotowanymi przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Mamy nadzieję, że będą Państwu przydatne w tym trudnym czasie.

Rodzic z dzieckiem w domu

Podczas dłuższego pobytu w domu z dzieckiem warto pamiętać o kilku rzeczach. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.
 

 

 

 

Ubezpieczenie

Rada Rodziców przy Żłobku Gminnym w Rudnej wybrała na rok szkolny 2020/2021 firmę ubezpieczeniową InterRisk - kwota ubezpieczenia 54,00 zł.
Rodzice, którzy ubezpieczają dzieci prywatnie w innych firmach proszeni są o podanie takiej informacji Opiekunkom grup.

W przypadku decyzji o ubezpieczeniu dziecka w żłobku, prosimy o wypełnienie Oświadczenia i przekazanie go wraz z kwotą 54,00 zł do dnia 05.10.2020r. opiekunkom grup. Wszelkie informacje dotyczące warunków ubezpieczenia dostępne są w załącznikach poniżej.

Instrukcja zgłoszenia szkody

OWU

Oświadczenie

Postanowienia dodatkowe

Tabela

 

Przerwa wakacyjna

16174760 1212688948815157 573368670621355889 n
Drodzy rodzice, przypominamy, że przerwa urlopowa w Żłobku Gminnym w Rudnej odbywa się w dniach 17-28.08.2020r.
W tym czasie żłobek będzie nieczynny.