Dla rodzica

 Apel Twojego dziecka wg Korczaka

 • Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
 • Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję- poczucia bezpieczeństwa.
 • Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 • Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
 • Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 • Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 • Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 • Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga.
 • Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
 • Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
 • Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 • Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To, dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 • Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 • Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
 • Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
 • Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
 • Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
 • Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 • Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało
 • Nie bój się miłości. Nigdy.

korczak

Autor: Janusz Korczak

pedagog, pediatra, pisarz,

prekursor walki o prawa dziecka

 

Dekalog Dobrego Rodzica

 1. Punktualność to ta cecha, którą w naszym Żłobku Gminnym w Rudnej bardzo lubimy, i o to, by dziecko do 8: 30 przyprowadzane było - bardzo prosimy.

2. Na długość i czystość paznokci dziecka uwagę zwracamy, do dbania o ich higienę gorąco Was namawiamy.

3. Zostaw maluszkowi w jego szafce kilka ubranek „na zmianę”, (przypominamy, by były na metce podpisane).

4. Pamiętaj, że dzieciom żadnych leków podawać nie możemy, (bo przecież tylko zdrowe dzieci do Żłobka Gminnego w Rudnej przyjmujemy).

5. Drogi rodzicu  o suche i mokre chusteczki będziemy Cię od czasu do czasu prosić.

6. Za wszystkie rzeczy pozostawione w szatni nie odpowiadamy, ale o ich podpisywaniu jeszcze raz przypominamy.

7. Jaki maluszek ma dziś humor i czy jest wyspany - te i inne informacje powinny być Pani, co rano przekazane.

Realizacja praw dziecka

w Żłobku Gminnym w Rudnej

Pamiętamy, że nadrzędnym celem Żłobka Gminnego w Rudnej jest:
Opieka, pielęgnacja, wychowanie oraz edukacja to podstawowe prawa dziecka. Obowiązkiem dorosłych, obowiązkiem państwa jest stworzenie warunków, aby dzieci mogły z tego prawa korzystać. Pomagamy przede wszystkim dzieciom, ale również pomagamy rodzicom, matkom, które chcą być aktywne zawodowo, które muszą pracować, którym trudno wypełniać zadania opiekuńcze i wychowawcze. Dzieci to mali, ale bardzo ważni obywatele.

Najważniejsze jest to, by dziecko dobrze czuło się w środowisku Żłobka Gminnego w Rudnej!

Dlatego w żłobku są realizowane Prawa Dziecka do:

• poszanowania indywidualnego rozwoju,
• szacunku i zachowania godności,
• bycia kimś ważnym,
• odczuwania radości z poznania siebie i świata,
• wątpliwości, niepokoju i nieporadności,
• brudzenia się w trakcie zabawy i posiłku,
• odmowy spożywania posiłku,
• aktywnego i twórczego spędzania czasu w żłobku,
• codziennych spacerów na świeżym powietrzu,
• snu i wypoczynku zgodnie z własnym rytmem i potrzebami,
• okazywania szacunku przez zatrudnionych pracowników, kontrolowania przez nich swoich emocji i słów kierowanych do dziecka, dotyczących jego samego i ważnych dla niego osób.

Dziecko jest człowiekiem tu i teraz.

Jest osobą ludzką, nie zadatkiem na przyszłe dorosłe życie. Ma niezbywalną godność i prawa ludzkie, obywatelskie, socjalne zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka, w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i innych ustawach. Ma także prawa dziecięce: prawo do rozwoju, do szacunku dla jego dziecięcego wysiłku, do dziecięcych spraw, do płaczu, do błędów, do niewiedzy. Ma prawo do miłości, do opieki, ochrony i pomocy. Tym większe, im mniejszego dziecka dotyczy.

Jako pracownicy Żłobka Gminnego w Rudnej mamy pełną świadomość, jak ważnym etapem w rozwoju dziecka jest okres od 0 do 3 lat jego życia. Jak wiele zależy od relacji otoczenia wobec dziecka w środowisku żłobkowym. Dlatego traktujemy dziecko, jako ważnego i poważnego obywatela, zasługującego na szacunek dla jego wysiłku, dla dziecięcego świata.