Oferta

Żłobek Gminny w Rudnej świadczy opiekę nad dziećmi w godzinach od 6:00 do 16:30.

Placówka dysponuje 36 miejscami w dwóch grupach.

W grupach przewiduje się umieszczanie dzieci zbliżonych wiekowo.

W ramach planu dnia ustalonego przez Dyrektora, żłobek realizuje funkcje: wychowawczą, pielęgnacyjną, opiekuńczą oraz edukacyjną w zakresie dostosowanym do wieku dzieci.

146