Wyżywienie

 
Żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie. Posiłki są przygotowywane w kuchni działającej na terenie Żłobka.
 
1. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

a) śniadanie

b) drugie śniadanie

c) zupa

d) II danie

2. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowane w systemie dekadowym

3. Korzystanie z posiłków jest odpłatne. Opłaty za posiłki pokrywają Rodzice/ Opiekunowie prawni.

piramida

7                 J a d ł o s p i s 10