Opłaty

19

"Świadczenie usług przez Żłobek jest odpłatne. Wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku reguluje uchwała Rady Gminy Rudna Nr IX/59/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r. Na jej podstawie ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie na kwotę  357 zł miesięcznie oraz maksymalną kwotę opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 6 zł dziennie.  Ponadto zwalnia się częściowo mieszkańców Gminy Rudna od ponoszenia opłat ponad kwotę 90 zł miesięcznie za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin bez względu na obecność dziecka w Żłobku

Numer konta do wpłat:
11 8669 0001 2015 0154 7056 0003

3