Kadra

Kadra:

Dyrektorem Żłobka Gminnego w Rudnej jest Katarzyna Jarosz

Opiekę nad dziećmi sprawują:18

Oliwia Herejczak
Monika Makarczyk
Monika Mularczyk
Dorota Mesjasz
Elżbieta Gambal
Urszula Bartkiewicz
Alina Wirchanowska

poza opiekunami Żłobek Gminny w Rudnej zatrudnia główną księgową, kierownika gospodarczego, pomoc biurową, dwie pokojowe oraz dwie kucharki.